Deorece Cuiva Ii Pasa

Deorece Cuiva Ii Pasa

FAVOR se îngrijeşte de copii.

Suntem o organizaţie non-profit care ajută copiii, tinerii şi familiile în nevoie. Programele educaţionale şi de formare oferă orfanilor  şi altor  tineri defavorizaţi oportunităţi de a reuşi în viaţă. Iniţiativele  materiale ajutorului umanitar sunt de a redirecţiona resurse valoroase către persoanele care au nevoie de ele. Voluntari bine motivati îsi oferă din toata inima timpul şi energia celor  mai puţin norocoşi, pe baza principilui "să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine."